• uk-flag
  • lv-flag

KORPORATĪVĀ LABBŪTĪBA = UZ CILVĒKIEM CENTRĒTS DARBS

PRIORATIZĒ KORPORATĪVO LABBŪTĪBU PRIEKŠ SEVIS UN SAVAS KOMANDAS, UN APGŪSTI SISTĒMAS KĀ TO VARI INTEGRĒT IKDIENĀ

Darbiniekus interesē kas vairāk, kā tikai uz finansiāliem mērķiem vērstas, darba devēja apmaksātas apmācību programmas vai veselības pārbaudes. Tā vietā, darbinieki vēlas, lai izvelētās programmas būtu vērstas uz viņu individuālo vēlmju un individuālo spēju attīstību, kas savukārt tiem palīdzētu daudz dziļāk un daudz jēgpilnāk saslēgties ar savu darba uzdevumu un saviem darba kolēģiem.

 

Labbūtība nav izolēta programma vai kāda individuāla iniciatīva. Darbinieku labbūtība ir uz mērķi un jēgu orientēts process, kurš caurvij uzņēmuma vērtības un veido darbinieku pieredzi, strādājot konkrētā uzņēmumā. Tā ir sistēma, kas ir nesaraujami saistīta ar uzņēmuma iekšējo politiku, apmācību programmām, to priekšrocībām, uzņēmuma vēlamo kultūru veiktspējas uzlabošanai, kā arī organizācijas talantu saglabāšanai un biznesa rezultātu ilgtspējībai.

Mēs uzskatam, ka tieši integrētālā pieeja, kura savieno 4 darbinieku labbūtības dimensiijas (fizisko, emocionālo, finansiālo un sociālo) ir atslēga uz augstāku darbinieku iesaisti darba procesos.

 

1. Fiziskā labbūtība: nozīmē būt fiziski attīstītam, izprast un pārvaldīt savu veselību, veikt atbilstošus profilakses pasākumus, uzlabot savu veselības stāvokli, lai novērstu stresu un slimības, kā arī pārvaldīt hroniskas slimības, atgūties no traumām, un veiksmīgi atgriezties pie maksimālās funkcionalitātes mājās un darbā.

2. Emocionālā labbūtība: ir spēja būt emocionāli līdzsvarotam, apzināties sevi, būt klātesošam, uzturēt savu garīgo veselību, būt emocionāli noturīgam, spēt pārvarēt stresu, un tikt galā ar pozitīviem un negatīviem emocionāliem faktoriem, t.i. slimības, krīzes, traumas.

3. Finansiālā labbūtība: ir spēja pārvaldīt sava personīgā budžeta uzņemtās saistības, sasniegt personīgos finansiālos mērķus, būt aizsargātam pret riskiem, ietaupīt neparedzētiem gadījumiem vai nākotnes vajadzībām, kā arī būt neatkarīgam no citu cilvēku finansiālā spiediena.

4. Sociālā labbūtība: ir saistīta ar izpratni un mijiedarbību ar citiem cilvēkiem, lai mēs spētu pieņemt sabiedrības dažādību, būt iekļaujoši, spētu viens ar otru sadarboties, atbalstīt, risināt konfliktus un pielāgoties pārmaiņām. Sociālās saistības attiecas uz ģimeni, draugiem, darba vietu un plašāku sabiedrību.

 
Katra dimensija ir unikāla, un tā ir saistīta ar citām. Integrēta labbūtība sākas ar indivīdu, un kad tā tiek sasniegta šajā līmenī, tā izplatās tālāk visās viņa pārstāvētājās struktūrās – uzņēmumā,  ģimenē, sabiedrībā. Rezultātā tiek sasniegts ideāls labbūtības stāvoklis, kurā darbinieks ir nostādīts centrā ar integrētām visām četrām dimensijām ⎯ fiziskā attīstība, emocionālā līdzsvarotība, finansiālā nodrošinātība un sociālā savienotība.

Labbūtība ir svarīga, jo tas, kā jūtās jūsu darbinieki, ietekmē to, kā un kur tie strādā. Tas, savukārt ietekmē arī produktivitāti, un galu galā arī uzņēmuma finansiālos rezultātus, turklāt veselīgi, aktīvi, droši, līdzsvaroti un ar skaidru mērķi motivēti darbinieki, var ne tikai palīdzēt uzlabot uzņēmuma sniegumu, bet arī pasauli, kādu mēs to pazīstam šobrīd.

 

Seko šiem sešiem soļiem, lai saprastu kā uzsākt holistisku darbinieku labbūtības programmu arī savā uzņēmumā:

1. Nosaki kāda ir Tava uzņēmuma situācija šobrīd

2. Izvirzi mērķus un izveido sistēmu, kas Tev palīdzēs mazināt atstarpi starp esošo un vēlamo rezultātu

3. Izveido savu labbūtības programmu

4. Apsver iespēju piesaistīt uzņēmumam profesionālu palīdzību, un izvērtē piedāvāto programmatūru iespējas

5. Ievies ārpakalpojuma pārvaldības procesus un izseko progresu ilgtermiņā

6. Iesaisti darbiniekus

Mūsu pieeja korporatīvās labbūtības apmācībām ir veidota no integrālās, jeb vairāku savstarpēji iekļaujošu sistēmu principa. Specializējamies uz veselības un fitnesa apmācībām, personīgās izaugsmes un komandas apmācībām, kā arī biznesa sistēmu apmācībām.

Mūsu mērķis ir palīdzēt kā indivīdiem, tā komandām (maziem un vidējiem uzņēmumiem) izveidot veselīgus darba vides un dzīves vides apstākļus, lai uzlabotu – veselību, pozitīvās emocijas, darbinieku iesaisti, savstarpējās attiecības, jēgu un kopējos panākumus.

 

Mūsu USP ir ne tikai mūsu zināšanas par koučingu (sports, personīgā izaugsme, bizness), bet arī mūsu īpaši izveidotā tiešsaistes platforma, kas ir izstrādāta, lai sekotu līdzi visiem mūsu klienta veiktspējas datiem, treniņu plāniem, un apmācību progresam. Tiešsaistes apmācību platforma kalpo kā instruments priekš trenera un klientiem apmācību procesā, un vienlaicīgi sniedz iespēju pārskatīt nepieciešamos veiktspējas datus arī darba devējam.

Ja vēlaties palīdzēt sev un savai komandai uzlabot korporatīvo labbūtību, tad esat īstajā vietā. Mēs palīdzēsim Jūsu ceļā uz panākumiem, un palīdzēsim augt Jūsu biznesam.

 

WHR korporatīvās labbūtības apmācības ir iesaistošas, vizuālas, fokusētas uz kopējās vērtības palielināšanu un reālām izmaiņām, savukārt koučings ir balstīts uz pieredzi, zinātni, un pārskatāmiem datiem.

Mūsu korporatīvās labbūtības programmas:

KOMANDU APMĀCĪBAS – FIT FOR BUSINESS & LIFE TM

INDIVIDUĀLĀS APMĀCĪBAS – FIT FOR BUSINESS & LIFE 1:1

WHR PIEEJA KOMANDAS LĪMENĪ

“Twin Track” pieeja: komanda un indivīds

Panākumi komandā – mūsu pieredze, Jūsu panākumi
Uzlabota veiktspēja, piemērots domāšanas veids, veselīga darba atmosfēra un produktivitāte rezultējās mazāk uzņēmuma svārstībās. No indivīda uz komandas sasniegumiem!

Katra indivīda sniegums ir nozīmīgs faktors komandas mērķu sasniegšanā, tomēr kad komanda spēj strādāt vienoti, tā gūst ievērojamus panākumus.

Pārmaiņu pasaule

Viss nepārtraukti mainās un pārmaiņām ir nepieciešams piemērots domāšanas veids! Gan jaunizveidotas komandas, gan izaicinoši mērķi bieži vien pieprasa meklēt jaunas stratēģijas un pielāgoties nestandarta risinājumiem, lai sasniegtu pozitīvus rezultātus. Visīsākajā laikā komandām ir jāspēj noformēties un veiksmīgi funkcionēt kopā, lai izpildītu nepieciešamos uzdevumus.

“Winning Team”

Mēs veidojam īpaši izstrādātas apmācības priekš Jums un Jūsu uzņēmuma mērķiem, vajadzībām. Mēs palīdzēsim Jūsu komandai attīstīt nepieciešamās īpašības (uzticību, motivāciju, novērtēšanu, komunikācijas spējas, komandas vienotību).

Mūsu USP – mūsu neuzveicamā kombinācija

Jūsu procesi kombinācijā ar mūsu stratēģijām un jauizveidotu komandas domāšanas veidu, atklās tās pilno potenciālu! “Winning Team” attīstības sistēma ir sevi pierādījusi kā ātrāka un efektīvāka pieeja salīdzinājumā ar tradicionālajām komandu apmācībām!

“Twin track” pieeja

Ar mūsu “Twin Track” stratēģiju mēs stiprinām gan indivīdu, gan visu komandu kopumā.

“Winning Mind Set”

Komandas fundaments balstās uz tās vērtībām, un tās domāšanas veidu, jeb “Winning Mind Set” (panākumu īpašībām).

 

WHR pieeja komandas līmenī piedāvā izveidot “Winning Team” mentalitāti kolektīvā līmenī kurā bāzējās – vienotība, jaunu iemaņu apgūšana, baiļu pārvarēšana, jaunu biznesa vadības risinājumu atrašana, un pozitīva laika pavadīšana, kas rezultējās nākamā līmeņa panākumos!

WHR PIEEJA INDIVIDUĀLĀ LĪMENĪ

“Katrs uzņēmums ir tieši tik stiprs cik stipri ir cilvēki tajā, un cik laba ir to veselība un fitnesa līmenis.”

Paredzama peļņa un neapstrīdami rezultāti:

WHR pieeja individuālā līmenī piedāvā ikvienam dalībniekam attīstīt uzvarētāju domāšanu, kuras pamats veidojas no pozitīvas domāšanas, attīstītas fiziskās un mentālās sagatavotības, veselīga uztura un balansēta režīma ievērošanas, kā arī jaunas uzņēmuma un komandas stratēģijās attīstības, kam summējoties iezīmējas pozitīvi rezultāti gan darbinieku individuālā līmenī, gan uzņēmuma kopējās labbūtības līmenī.